Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Αίτηση Εγγραφής


Πρώτο Μελος Ομάδας
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση
Αρ.
Τ.Κ.
Περιοχή/Πόλη
Tηλέφωνο
Κινητό
Εmail
Σχολείο Φοίτησης
Τάξη

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή και αποδέχομαι τους όρους του Κανονισμού του διαγωνισμού.


 
Δεύτερο Μελος Ομάδας
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση
Αρ.
Τ.Κ.
Περιοχή/Πόλη
Tηλέφωνο
Κινητό
Εmail
Σχολείο Φοίτησης
Τάξη

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή και αποδέχομαι τους όρους του Κανονισμού του διαγωνισμού.


Τρίτο Μελος Ομάδας (Προαιρετικό)
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση
Αρ.
Τ.Κ.
Περιοχή/Πόλη
Tηλέφωνο
Κινητό
Εmail
Σχολείο Φοίτησης
Τάξη

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή και αποδέχομαι τους όρους του Κανονισμού του διαγωνισμού.