Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

26.04.2014 Διευκρινίσεις επί του τεύχους με αρ. πρωτ. 64/27-01-2014 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Σχετικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η «Ντόστη Κοροβέση Αναστασία.» ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας παρέχει τις παρακάτω διευκρινίσεις.

Παροχή διευκρινίσεων 2.(πατήστε εώ)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις.(πατήστε εδώ)