Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Χλωρίδα

ΧΛΩΡΙΔΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Η χλωρίδα της Πάρνηθας έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές, κατά το παρελθόν. Οι πιο σημαντικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τους Halácsy (1900-1904, 1908a, 1908b), Strid (1986) και Strid & Tan (1991, 1997, 2002). Επίσης, ο Διαπούλης (1958) και ο Σαρλής (1994), δημοσίευσαν χλωριδικούς καταλόγους, στους οποίους παρατίθενται τα ονόματα των φυτικών ειδών που εξαπλώνονται στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα των ειδών της συνολικής χλωρίδας του Πάρνηθας από τη μελέτη των Ανδριόπουλου & Αριανούτσου (2007), στην Πάρνηθα απαντώνται 1.116 φυτικά taxa (δηλ. είδη, υποείδη και ποικιλίες), από τα οποία 13 αναφέρεται ότι έχουν φυτευτεί τεχνητά, ενώ 10 θεωρούνται ξενικά για την Πάρνηθα. Οι πιο πλούσιες χλωριδικά οικογένειες είναι οι Compositae, Leguminosae , με 131 και 128 αντιπροσώπους αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Graminae με 83 taxa και οι  οικογένειες Caryophyllaceae και Cruciferae  με τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων, από 64 taxa η κάθε μία.

Τα ελληνικά ενδημικά taxa που απαντούν (και) στην Πάρνηθα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Συνολικά, έχει καταγραφεί η παρουσία 92 ελληνικών ενδημικών taxa. Τρία φυτικά taxa, τα Campanula celsii subsp. parnesia και Silene oligantha subsp. parnesia είναι αποκλειστικά ενδημικά της Πάρνηθας (Aplada et al., 2007) καθώς και το πρόσφατα ανακαλυφθέν Allium brussalisii (Tzanoudakis & Kypriotakis, 2008).

Τέλος να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στα σημαντικά είδη χλωρίδας της Πάρνηθας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.  Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα είδη που είναι πιο πιθανό να έχουν επιβιώσει της φωτιάς είναι εκείνα που διαθέτουν τις κατάλληλες λειτουργικές δομές και προσαρμογές.  Για παράδειγμα, είδη που έχουν δυνατότητα παραβλάστησης, υπόγειο αναπαραγωγικό τμήμα, ή διαθέτουν ανθεκτική στη φωτιά τράπεζα σπερμάτων, θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να επιβιώσουν.