Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Φύλαξη

Πρόγραμμα φύλαξης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

Η φύλαξη της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του διαχειριστικού του ρόλου. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος ο Φορέας Διαχείρισης από τον Οκτώβριο του 2007, έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα φύλαξης, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι ημερήσιες διαδρομές, οι θέσεις στάσης και θέασης καθώς επίσης υποδεικνύεται και ο τρόπος αντιμετώπισης και αποτροπής των παράνομων περιστατικών, ανάλογα με την περίπτωση. Το ωράριο είναι καθημερινά (συμπεριλαμβανόμενου Σαββατοκύριακου και αργιών) από τις 07:00 – 22:00. Το πρόγραμμα φύλαξης μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο και να λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Για την υλοποίηση του προγράμματος φύλαξης ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει, τρία (3) Jeep, ένα (1) ημιφορτηγό, δύο (2) βυτιοφόρα 10 τόνων, δύο (2) πούλμαν και δώδεκα (12) οχήματα άμεσης επέμβασης 4x4 με αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα και δεξαμενή (600 lt).

Εικόνα 1: Οχήματα που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα φύλαξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις περιπολίες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας είναι εξοπλισμένα με: χάρτη του Εθνικού Δρυμού, ασύρματο, φωτογραφική μηχανή, πυξίδα, διόπτρα ημέρας και νύκτας, φακό, ανεμόμετρο, δύο επινώτιους πυροσβεστήρες, σκαπτικά και κοπτικά εργαλεία, αντιολισθητικές αλυσίδες, πυροσβεστήρα, φαρμακείο, γάντια και σακούλες απορριμμάτων.
Το πρόγραμμα προστασίας και φύλαξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας περιλαμβάνει:
-    Λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας. Το Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας (Σ.Κ.Π.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20-06-2008 με σκοπό το συντονισμό και τη διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε επιχειρήσεις πρόληψης πυρκαγιών εντός του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά ο περιορισμός εξάπλωσης των πυρκαγιών. Η έδρα του Σ.Κ.Π. είναι στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 24 35 333). Οι αρμοδιότητες του Σ.Κ.Π. συνοψίζονται στα παρακάτω:

 •     Δέχεται κάθε είδους κλήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
 •     Μεταβιβάζει στις αρμόδιες περιφερειακές δασικές αρχές πληροφορίες για τα περιστατικά που τις αφορούν (καταπατήσεις, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρίες, κλπ).
 •     Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστικό Σώμα, Συντονιστικό  Κέντρο Δασοπροστασίας, ΕΛ.ΑΣ., Υπουργεία, Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων) για περιστατικά πυρκαγιάς.
 •     Συντονίζει τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση πρόληψης φορείς, καθώς και τα διαθέσιμα μέσα.
 •     Παρέχει οδηγίες και ενημερώνει τις εμπλεκόμενες δυνάμεις πρόληψης για τις χερσαίες ή εναέριες δυνάμεις που αποστέλλονται για ενίσχυση των τοπικά διατιθέμενων δυνάμεων δασοπροστασίας. Σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Πάρνηθας και Καπανδριτίου οργανώνει την επιχείρηση πρόληψης και παρακολουθεί τις εξελίξεις της, καταγράφοντας όλες τις κινήσεις και τα γεγονότα.

Βασικός στόχος του Σ.Κ.Π. είναι η αρμονική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία της Πάρνηθας προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εγκαίρως, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ο συντονισμός των οχημάτων περιπολίας, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του συντονιστικού. Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του Σ.Κ.Π. για την προστασία του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, σημαντική είναι και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
-     Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Ο Φορέας έκρινε σκόπιμο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, βασισμένου στη σύγχρονη τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), για τη φύλαξη των Δρυμού από κάθε κίνδυνο, ιδιαίτερα για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2008. Οι πληροφορίες που διαχειρίζεται το σύστημα είναι χαρτογραφικά, γεωγραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα, εικόνες, βίντεο και γεωγραφικές θέσεις οχημάτων άμεσης επέμβασης, αλλά και ομάδων ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φύλαξης του Δρυμού. Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από δύο υποσυστήματα: α. Το υποσύστημα διαχείρισης εικόνας (μέσω υψηλής ανάλυσης καμερών λήψεις) και β. Το υποσύστημα γεωγραφικής ανάλυσης και γεωγραφικής απεικόνισης οχημάτων.

Ειδικοί Δασικής Προστασίας - Καθήκοντα στα πλαίσια της εργασίας τους στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας λόγω της ιδιαίτερης νομικής του υπόστασης, ως Ν.Π.Ι.Δ. και των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων του στον Εθνικό Δρυμό, ως όργανο συντονισμού των προσπαθειών προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού, έχει προσλάβει κατόχους διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ι.Ε.Κ., με σκοπό την αξιοποίηση τους στις παρακάτω εργασίες (καθήκοντα):

 •     Εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής, του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της. Ενδεικτικά: έρευνα περί αλλαγής χρήσης δασικών εκτάσεων, περί παράνομης υλοτομίας δασικών δένδρων, περί παράνομης θήρας, περί παράνομης μεταφοράς δασικών δένδρων, περί πυρκαγιών στο δάσος, αναζήτηση παραβατών, καταγραφή στοιχείων και υποβολή αναφοράς στις αρμόδιες αρχές.
 •     Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της περιοχής και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού.
 •     Εντοπισμός των περιοχών ή των σημείων όπου είναι πιθανόν να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και λήψη κατάλληλων προφυλάξεων.
 •     Διευκόλυνση των εργασιών διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και οποιονδήποτε άλλων εργασιών, οι οποίες διενεργούνται στην προστατευόμενη περιοχή.
 •     Επιμέλεια της εκτέλεσης ενεργειών, αποφάσεων και μέτρων προστασίας που αφορούν στο χειρισμό της χλωρίδας και της πανίδας του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του τοπίου και των χώρων υπαίθριας αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων.
 •     Συνεργασία με το προσωπικό φύλαξης του Δασαρχείου, το προσωπικό της θηροφυλακής και τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα στην περιοχή.
 •     Έλεγχος της κατάστασης των κινητών εμποδίων (μπάρες) και των δεξαμενών που είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία εντός του Δρυμού.
 •     Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με σκοπό τον συντονισμό και την διευκόλυνση της συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία του Εθνικού Δρυμού.
 •     Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Εικόνα 2. Περιπολίες Ειδικών Δασικής Προστασίας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

Εκπαίδευση Ειδικών Δασικής Προστασίας

Η εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας:

 •     Πραγματοποιείται κατά την πρώτη εβδομάδα πρόσληψής του και συνεχίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
 •     Γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης Ειδικών Δασικής Προστασίας το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και η εκπαίδευση πραγματοποιείται από καταρτισμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς.
 •     Μετά την αρχική τους εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται τον εξοπλισμό που θα τους χρεωθεί.
 •     Σε κάθε Ειδικό Δασικής Προστασίας διανέμεται εγχειρίδιο άσκησης καθηκόντων.
 •     Κάθε δεκαπενθήμερο πραγματοποιείται συγκέντρωση του προσωπικού φύλαξης, στην οποία συζητούνται τυχόν προβλήματα και κίνδυνοι που προκύπτουν, διάφορες ελλείψεις που σημειώνονται στον εξοπλισμό, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος φύλαξης του Δρυμού, καθώς και διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προστασία.
   


 

Στολή Ειδικών Δασικής Προστασίας

Οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ένστολοι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Η στολή διατίθεται από το Φορέα, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της εργασίας στο Φορέα.
Συγκεκριμένα η στολή τους αποτελείται από παντελόνι και χιτώνιο χρώματος καφέ, μπλούζα και καπέλο χρώματος χακί και γιλέκο χρώματος κίτρινο στα οποία υπάρχει το σήμα του Φορέα σε ευδιάκριτα σημεία. Επίσης διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα η οποία επιδεικνύεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εικόνα 4. Στολή Ειδικού Δασικής Προστασίας

Αντιπυρική προστασία

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για αποτελεσματική δασοπροστασία, ειδικά μετά την πυρκαγιά του 2007, συντάσσει κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας «Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας», στην οποία καθορίζεται ο ετήσιος σχεδιασμός.