Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Περιβαλλοντική ενημέρωση-ευαισθητοποίηση

Περιβαλλοντική Ενημέρωση

Λύσεις του νέου πακέτου δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τίτλο: "Πάρνηθα: Μια θέση στον πλανήτη Γη ΙΙ"  του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.(Πατήστε εδώ)

Δελτίο τύπου για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση. (17.09.2015).


Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας από το 2007 πραγματοποιεί Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε διάφορες άλλες ομάδες το επιθυμούν. Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στην αξία της προστασίας και στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  •     Απόκτηση και ανάπτυξη νέων προτύπων συμπεριφοράς.
  •     Συλλογή πληροφοριών για το δασικό οικοσύστημα της Πάρνηθας.
  •     Ευαισθητοποίηση των μαθητών στον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
  •     Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας.
  •     Ενεργοποίηση και εξάσκηση στην παρατήρηση.

Η περιβαλλοντική ενημέρωση στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας στηρίζεται και ακολουθεί τις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι βασικές έννοιες που αναλύονται στο πρόγραμμα είναι: οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, παραγωγοί, καταναλωτές, τροφική αλυσίδα, διάβρωση, φυλλοβόλα, κωνοφόρα, πόες, θάμνοι, δέντρα, υλοτομία, εκχέρσωση, υπερβόσκηση,  αναδάσωση, πυρκαγιές, προστατευόμενες περιοχές, Εθνικοί Δρυμοί.
Το θέμα παρουσιάζεται μέσα από διάλογο. Ορίζεται αρχικά το οικοσύστημα με
τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που το απαρτίζουν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη προσφορά του δάσους (παραγωγή οξυγόνου, μείωση της διάβρωσης, ενίσχυση των υπόγειων νερών, μείωση της έντασης του ανέμου και του θορύβου, δυνατότητες αναψυχής - άθλησης κ.λπ.) και της ροής ενέργειας, Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες απειλές των δασικών οικοσυστημάτων και αναλύονται οι αιτίες και οι συνέπειες μιας δασικής πυρκαγιάς. Τέλος, γίνεται ανάλυση των έργων αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά με ιδιαίτερη αναφορά στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 
 

  •   Ξενάγηση ομάδων σχολείων στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας.

Η ξενάγηση λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εφοδιάζονται με φάκελο που περιέχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Η ξενάγηση περιλαμβάνει περιήγηση σε καμένο και μη καμένο δασικό οικοσύστημα, μέσα από προκαθορισμένα μονοπάτια, καθώς και επίσκεψη στο φυτώριο κεφαλινιακής ελάτης που λειτουργεί στην θέση Αγία Τριάδα.

Σε προκαθορισμένες στάσεις, στο μονοπάτι μελέτης, οι μαθητές υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια.
1η Στάση: Αναφορά στη γεωγραφία της περιοχής.
2η Στάση: Παρατήρηση έργων αποκατάστασης που έχουν  πραγματοποιηθεί μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2007.
3η Στάση: Καταγραφή βλάστησης και  αναγνώριση των ειδών βλάστησης του Δρυμού, εκτίμηση ηλικίας διαφόρων δέντρων.
4η Στάση: Παρατήρηση των μικροοργανισμών του εδάφους, παρατήρηση της πανίδας και καταγραφή ήχων του δάσους.
5η Στάση: Σε χώρο αναψυχής, πραγματοποιούν περιβαλλοντικά παιχνίδια για την κατανόηση της τροφικής αλυσίδας και της ροής ενέργειας. Οι μαθητές εκφράζουν δημιουργικά τις εντυπώσεις τους συμμετέχοντας σε ασκήσεις και συμπληρώνοντας σχετικά με το θέμα φύλλα εργασίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε σχολείου.
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, από το σχολικό έτος 2007-2008 έως το σχολικό έτος 2015-2016 παρακολούθησαν συνολικά 35.860 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2007 – 2008

1.852

2008 – 2009

1.926

2009 – 2010

1.846

2010 – 2011

6.183

2011 – 2012

4.427

2012 – 2013

4.501

2013 – 2014

4.867

2014 – 2015

5.001

2015 – 2016

5.257

ΣΥΝΟΛΟ

35.860