Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

03.10.2014 Ανακοίνωση για την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ»

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σκοπεύει να αναθέσει την προμήθεια-εκτύπωση 11.000 αντιτύπων φυλλαδίου οδηγούς επισκέπτη(εκτύπωση φυλλαδίου είκοσι τεσσάρων σελίδων διαστάσεων 10Χ21 εκ., δύο όψεων σε τετραχρωμία σε χαρτί Velvet 150 γρ. στο οποίο θα γίνει βιβλιοδεσία με καρφίτσα και εκτύπωση χάρτη με διαστάσεις 48,3Χ32.8 εκ., σε χαρτί γραφής 140 γρ.  τετραχρωμία και δίπλωμα και κόλλησή του στο μέσα μέρος του φυλλαδίου ). Ο προϋπολογισμός των εργασιών ορίζεται στις 18.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν γραπτή κλειστή προσφορά από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Φορέα (η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Φορέα μέχρι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ.). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00μ.μ. από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το Φορέα. Ο χρόνος παράδοσης των φυλλαδίων θα καθοριστεί με έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Φορέα αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).