Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

17.09.2014 Ανακοίνωση για την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σκοπεύει να αναθέσει την προμήθεια-εκτύπωση 7.000 αντιτύπων εντύπου για την περιβαλλοντική ενημέρωση καθώς και την επιμέλειά του(εκτύπωση τετραχρωμία 32+4 σελίδες σε διάσταση Α4 σε οικολογικό χαρτί 120 γρ. , εξώφυλλο σε χαρτί 300 γρ. VELVET και βιβλιοδεσία με καρφίτσα). Ο προϋπολογισμός των εργασιών ορίζεται στις 8.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν γραπτή κλειστή προσφορά από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Φορέα (η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Φορέα μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ.). Ο χρόνος παράδοσης των φυλλαδίων θα καθοριστεί με έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Φορέα αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).