Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

26.05.2014 Ανακοίνωση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ειδικής κάμερας» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση σε ειδική βάση, κάμερας, στην θέση Όρνιο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ενώ η κάμερα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 1. 29 X optical zoom, 2. IP66 and D1 resolution, 3. Edge storage (memory slot in camera), 4. Humidity 10-100% Rh, 5. Operating conditions: -20°C to 50°C working temp, 6. Pan tilt zoom camera, 7. Βάση: Γαλβανισμένα υλικά, χιονισκέπαστρο στην απόληξη της βάσης, 8. Διασύνδεση: Αντικεραυνική προστασία, ειδική καλωδίωση για περιβάλλον rf, Γείωση όλου του εξοπλισμού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν γραπτή κλειστή προσφορά από την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 έως την Παρασκευή 06 Ιουνίου  2014, ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Φορέα (η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Φορέα μέχρι την Παρασκευή 06 Ιουνίου  2014 και ώρα 10:00π.μ.). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 15:00μ.μ. από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το Φορέα. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθοριστεί με έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Φορέα αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπάλληλο του Φορέα, κο Κυραγιάννη Γεώργιο.