Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

10.02.2014 Ανακοίνωση για την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ »

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σκοπεύει να αναθέσει την:

 1. προμήθεια-εκτύπωση 3.000 αντιτύπων εντύπου για το Τατόι στα αγγλικά, (εκτύπωση τετραχρωμία 16 σελίδες σε διάσταση 10Χ21 εκ. σε χαρτί VELVET 150 γρ. , χάρτης σε διάσταση 48Χ36 εκ. ανοικτός, σε χαρτί 140 γρ. γραφής κολλημένος στο πίσω εσωτερικό μέρος του φυλλαδίου και βιβλιοδεσία με καρφίτσα).

2.προμήθεια-εκτύπωση 3.000 αντιτύπων εντύπου «Οδηγού επισκέπτη» στα αγγλικά, (εκτύπωση τετραχρωμία 24 σελίδες σε διάσταση 10Χ21 εκ. σε χαρτί VELVET 150 γρ. , χάρτης σε διάσταση 48Χ36 εκ. ανοικτός, σε χαρτί 140 γρ. γραφής, κολλημένος στο πίσω εσωτερικό μέρος του φυλλαδίου και βιβλιοδεσία με καρφίτσα).

3.προμήθεια-εκτύπωση 3.000 αντιτύπων τρίπτυχου φυλλαδίου για το «Ελάφι» στα αγγλικά, (εκτύπωση τετραχρωμία σε διάσταση 16Χ23 εκ. κλειστό και 48Χ23 εκ. ανοικτό, σε χαρτί ανακυκλωμένο 250 γρ. ,δίπλωμα τρίπτυχου και κόψιμο στο εξώφυλλο στο σχήμα του ελαφιού).

 Ο προϋπολογισμός των εργασιών ορίζεται στις 15.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν γραπτή κλειστή προσφορά από την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 έως την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Φορέα (η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία του Φορέα μέχρι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ.). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00μ.μ. από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το Φορέα. Ο χρόνος παράδοσης των φυλλαδίων θα καθοριστεί με έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και του αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Φορέα αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).