Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

 

Tο νέο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ. 169/03-04-2019), απαρτήζεται από τα εξής μέλη:.

 

Τακτικά μέλη

1.    Καρέτσο Γεώργιο (Πρόεδρος)

2.    Βασιλείου Νικόλαο

3.    Μπρέμπο Σπυρίδων

4.    Σαμιωτάκη Αντώνιο

5.    Συμβουλίδου Μαρίνα

6.    Στάμου Ιωάννη

7.    Τσούπρα Ιωάννα

Αναπληρωματικά μέλη

1.    Ζαρείφης Γεώργιος

2.    Λιάκου Ελένη

3.    Δαμάσκος Χαράλαμπος

4.    Σταματόπουλος Ελευθέριος

5.    Φωτέλλη Μαριάντζελλα

6.    Μαραγκού Παναγιώτα

7.    Καραμπίνας Γεώργιος

 

Επίσης με την από 1682/08.04.2019 Πρόσκληση του Προέδρου για συνεδρίαση συνήλθε την 17.04.2019 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, στην Λ. Θρακομακεδόνων 131 το Διοικητικό Συμβούλιο, με παρόντα μέλη τους: Καρέτσο Γεώργιο, Μπρέμπο Σπύρο, Τσούπρα Ιωάννα, Σαμιωτάκη Αντώνιο, Στάμου Ιωάννη, Συμβουλίδου Μαρίνα, Βασιλείου Νικόλαος.Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σε σώμα ως εξής:

  • Στάμου Ιωάννης στη θέση του Αντιπρόεδρου και
  • Συμβουλίδου Μαρίνα στη θέση της Γραμματέα.