Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

01.10.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης, ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η περίοδος παροχής υπηρεσιών αφορά την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη από 1/10/2019 έως 31/10/2019 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Ανέστης Σαμπανίδης.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση παραγαλώ πατείστε ΕΔΩ.