Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

01.01.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 

 

O «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»,προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η περίοδος παροχής υπηρεσιών ορίζεται από 1/1/2020 έως 31/12/2021.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη από 1/10/2019 έως 31/10/2019 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», Λ. Θρακομακεδόνων 131 (1ος όροφος), Τ.Κ. 13679, Αχαρνές. Υπεύθυνος υπάλληλος: Ανέστης Σαμπανίδης.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση παραγαλώ πατείστε ΕΔΩ.

 

 

Διευκρίνιση: Όσον αφορά την με αριθ. 2629/1.10.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης που εξέδωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας (νο. 4 Δικαιολογητικό), γίνεται δεκτή και η προσκόμιση φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης παράδοσης του Ισολογισμού έτους, που προσκομίζεται στον λογιστή από την εκάστοτε εταιρία (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη).