Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

Ο Φορέας

 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2006 με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.)
Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαχείριση και προστασία της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.