Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

Είσοδος μέλους

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Την αντιπυρική περίοδο του 2007 υπήρξε συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή της Δασικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον συντονισμό της αντιπυρικής περιόδου, τόσο το 2008, το 2009 όσο και το 2010, ο Φορέας Διαχείρισης οργάνωσε συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, στα γραφεία του, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων του τρόπου δράσης για την αντιπυρική περίοδο 2008, 2009 και 2010, την αξιοποίηση των υποδομών, του εξοπλισμού και του διαθέσιμου προσωπικού. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν έγινε ανάλυση, από εκπροσώπους του Φορέα, του «Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής – Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» για το έτος 2008, 2009 και 2010 και καταγράφηκε ο ρόλος του κάθε φορέα στο πλέγμα των σύνθετων ενεργειών που απαιτούνται για την προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
Στα πλαίσια μιας γενικότερης συνεργασίας για την προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης, πήραν μέρος σε συναντήσεις – συνεδριάσεις για την προστασία της Πάρνηθας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

 • Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο Δυτικής Αττικής
 • 17.04.2008: « Μέτρα αντιμετώπισης αντιπυρικής περιόδου 2008»
 • 22.10.2008: « Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»
 • 02.12.2008: « Αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό»
 • 08.04.2009: «Μέτρα αντιμετώπισης αντιπυρικής περιόδου 2009»
 • 08.10.2009: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»
 • 16.04.2010: «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2010».
 • Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο Ανατολικής  Αττικής
 • 14.04.2008: «Αποτίμηση και καταγραφή δυσχερειών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών πυρκαγιών 2008»
 • 27.06.2008: «Αξιολόγηση πυρκαγιών 20,25-6-2008 και λήψη πιθανών πρόσθετων μέτρων»
 • 15.10.2008: «Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2008»
 • 02.12.2008: «Σχεδιασμός αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό»
 • 09.04.2009: «Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών»
 • 04.05.2009: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών»
 • 19.10.2009: «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»
 • 12.02.2010: «?σκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού»
 • 16.04.2010: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για την περίοδο 2010».
 • Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Φυλής
 • 12.05.2009: «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2009»
 • 29.05.2009: «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2009»
 • Υπουργείο Εσωτερικών – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • 06.05.2009: «Μέτρα προετοιμασίας και ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 2009»
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • 18.03.2009: «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών για το έτος 2009»
 • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος
 • 06.07.2007: «Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πυρκαγιάς της Πάρνηθας»
 • Συμμετοχή σε άσκηση για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης με κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ» (22.04.2010).